Ważne

Szanowni Rodzice

Pragnę Państwa poinformować, że w dniu 25 marca 2020r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z uzasadnieniem. Nowe regulacje prawne nakładają w sposób jednoznaczny na placówki oświatowe tj. szkoły i przedszkola, obowiązek prowadzenie kształcenia na odległość, tzw. nauczania zdalnego.

Nauczyciele pracują zdalnie, realizują podstawę programową i stawiają uczniom oceny. Przesyłają również dzieciom przedszkolnym propozycje różnych zabaw, zajęć dostosowanych do tematyki tygodnia. W terminie od środy 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. realizowanie zadań wyznaczanych przez nauczycieli jest obowiązkowe. Termin ten może ulec zmianie.

Szczegółowe informacje na temat; Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, Szczegółowych warunków weryfikowania wiedzy ucznia, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach jak również Szczegółowych warunków oceniania wynikających ze specyfiki nauczania na odległość zostaną zawarte na stronie internetowej placówki w zakładce „nauczanie zdalne”.

Ważne

Apel do uczniów i rodziców

Szanowni Państwo – Rodzice i Uczniowie naszej Szkoły.

W związku z zaistniałą sytuacją i wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu zarówno życia publicznego jak i oświaty zwracamy się z gorącym apelem do Was Wszystkich:
Przerwa w nauce to nie są ferie – to jest czas kwarantanny, który ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. We Włoszech duża cześć młodzieży potraktowała brak zajęć jako okazję do zabawy i spotkań towarzyskich, przyczyniając się do lawinowego przyrostu zakażeń.

Prosimy – ograniczcie kontakty z innymi ludźmi, także przyjaciółmi i dalszymi krewnymi, do niezbędnego minimum. Życie towarzyskie przenieście do Internetu, korzystajcie z nowoczesnych technologii do utrzymywania kontaktów z przyjaciółmi, a lekarstwem na nudę niech będą nauka, książki, hobby lub prace domowe.

Uczniowie w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia wirusem.
Nie wolno Wam przebywać i korzystać z boisk i obiektów sportowych wokół szkoły – przypominamy, że szkoła i obiekty sportowe, w tym również boiska są całodobowo monitorowane.

Musimy dołożyć wszelkich starań, aby zalecenia odpowiednich służb były należycie realizowane – przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić zagrożenie dla zdrowia, w szczególności osób starszych. W warunkach domowych należy także przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają dzieci i młodzież.

Nasza szkoła realizuje program nauczania w wersji online: wszyscy uczniowie otrzymają od nauczycieli materiały i zadania do realizacji..

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Rodziców o regularne, codzienne logowanie się do dziennika elektronicznego i sprawdzanie informacji i zadań przekazywanych przez nauczycieli Państwa Dzieciom.
Zapewniamy Państwu i naszym Uczniom dwustronną komunikację przez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Ważne

Zasoby materiałów dydaktycznych MEN

Zasoby materiałów dydaktycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowane specjalnie do prowadzenia lekcji online:

Zdalne lekcje – MEN

Pasma edukacyjne TVP

Materiały edukacyjne – polecane przez MEN  platformy, strony i serwisy internetowe:

 1. epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Do nauki matematyki na wszystkich poziomach nauczania (od kl. „0” do 8)  proponujemy stronę matzoo.pl

Rozwijanie logicznego myślenia i naukę podstaw programowania można ćwiczyć na znanej już naszym uczniom stronie code.org