Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej: Przewodniczący : Marcelina Dunat-Gębala
Zastępca przewodniczącego : Marcin Zemczak
Sekretarz : Magdalena Tomalik
Skarbnik : Ewa Urbanek

Back To Top