Adopcja Miłości

W listopadzie 2015r. nasza szkoła przystąpiła do programu „ADOPCJA MIŁOŚCI” prowadzonego przez Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”. Celem działań jest nawiązanie kontaktu, wsparcie duchowe oraz pomoc materialna w zapewnieniu edukacji, utrzymaniu i dożywianiu dzieci z najuboższych części świata.

Włączając się do programu objęliśmy opieką konkretne dziecko – LUCILLE z Kasisi w Zambii, podejmując niejako odpowiedzialność za jej lepszą przyszłość, ofiarując jej szansę na „radosne jutro”.

Lucille ma 8 lat i obecnie jest objęta opieką placówki misyjnej w Kasisi w Zambii. W wieku 3 lat została znaleziona na ulicy w Lusace i umieszczona czasowo w rządowym ośrodku dla dzieci, skąd trafiła właśnie do Kasisi. Dziewczynka jest bardzo inteligentna, dobra i radosna, chętna do nawiązania bliższej znajomości z innymi dziećmi.

Uczniowie naszej szkoły (samorząd uczniowski) zgłosili chęć zaangażowania się w pomoc ubogiej koleżance. Raz w miesiącu chętne osoby (uczniowie i nauczyciele) ofiarują złotówkę, a zebrane środki przekażemy jako wsparcie dla Lucilli.

Stopniowo zapoznamy się bliżej z koleżanką z Zambii poprzez korespondencję, zdjęcia…

Oprócz nowej, wartościowej znajomości mamy nadzieję dowiedzieć się więcej o tym, jakże odległym dla nas kraju, poznać kulturę i sposób życia tamtejszych ludzi, ich radości i troski. Chcemy też nauczyć się dostrzegać i pielęgnować szczęście związane z życiem w wolnym kraju, w kochających się rodzinach.

Back To Top