Ważne dokumenty – szkoła

Ważne dokumenty dotyczące naszej szkoły:

 1. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 2. Statut Szkoły Podstawowej
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny
 4. Procedury przebywania osób na terenie Zespołu
 5. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do Zespołu
 6. Procedura postępowania na wypadek skażenia chemicznego i biologicznego Zespołu
 7. Procedura postępowania na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego
 8. Procedury bezpieczeństwa dzieci w Szkole Podstawowej
 9. Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego
 10. Plan pracy SP im. bł. Jana Pawła II na rok szkolny 2018/2019
 11. Procedury współpracy z rodzicami
 12. Regulamin korzystania z darmowych podręczników
 13. Regulamin stołówki
 14. Regulamin uzyskania Karty Rowerowej
 15. Procedury uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego