Grono pedagogiczne i pracownicy szkoły

Nasze grono pedagogiczne oraz pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej:

Dyrektor: Małgorzata Długosz

Wicedyrektor: Barbara Rojek

Nauczyciele szkoły:
Bezymska Agnieszka – kierownik świetlicy, język polski
Bezymski Piotr – muzyka
Damek Grażyna – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Durajczyk Renata – język polski
Jakubiec Beata – edukacja wczesnoszkolna
Jaskmanicka-Kochaj Urszula – biblioteka, nauczyciel świetlicy
Ewak Grzegorz – informatyka
Kamińska Renata – edukacja wczesnoszkolna
Kłosowska Gabriela – język angielski
Kubica Grażyna – religia
Kubica Roman – wychowanie fizyczne
Laszczak Krystyna – edukacja wczesnoszkolna, szachy, logopeda
Nawieśniak Marzena – pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy
Prochownik Janusz – przyroda, geografia, technika
Rajba Anna – język angielski, nauczyciel świetlicy
Rojek Barbara – edukacja wczesnoszkolna
Staniec Anna – plastyka
Trela-Ptaszek Renata – nauczyciel świetlicy, historia, biologia
Trojak Sławomir – wychowanie fizyczne
Więzik Małgorzata – matematyka

Personel zespołu:
Pobożny Katarzyna – sekretarz szkoły
Adamczyk Bogusława – woźna
Bieniek Małgorzata – starsza woźna
Czop Małgorzata- sprzątaczka
Gwizdała Maria – starsza woźna
Fijak Maria – pomoc kuchenna
Kowalewska Magdalena – pomoc kuchenna
Kruczek Ilona – sprzątaczka
Odoj Bernarda – starszy kucharz
Odoj Grzegorz – konserwator
Paszko Maria – intendentka
Pilarz Anna – starsza woźna
Wirska Aleksandra – kucharz