Przedszkole Publiczne w Mesznej

Dyrektor – Małgorzata Długosz
Wicedyrektor – Barbara Rojek

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przyjmuje we wtorki od godz.10.00 do 12.00

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30