Ramowy rozkład dnia – przedszkole

W Przedszkolu Publicznym w Mesznej obowiązuje ramowy rozkład dnia :

Ramowy rozkład dnia – GRUPA I

6:30 – 8:00 – Schodzenie się dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.
8:00 – 9:00 – Zabawy dydaktyczne w małych grupach kierowane przez nauczyciela, integrujące grupę (ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawa ruchowa.
9:00 – 9:15 – Przygotowanie do śniadania – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
9:15 – 9:45 – Śniadanie – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
9:45 – 10:30 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą lub w małych zespołach.
10:30 – 11:45 – Spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu
(np. w ogrodzie, na boisku). Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia kierowane przez nauczyciela.
11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
12:00 – 12:30 – Obiad – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
12:30 – 14:15 – Leżakowanie, przygotowanie do podwieczorku.
14:15 – 14:30 – Podwieczorek – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
14:30 – 15:00 – Zabawa ruchowa ze śpiewem. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne.
15:00 – 17:00 – Zajęcia łączone z grupą II i III.

Ramowy rozkład dnia – GRUPA II

8:00 – 9:00 – Zabawy dydaktyczne w małych grupach kierowane przez nauczyciela, integrujące grupę (ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ćwiczenia poranne.
9:00 – 9:15 – Przygotowanie do śniadania – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
9:15 – 9:35 – Śniadanie – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
9:35 – 11:45 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku). Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia kierowane przez nauczyciela.
11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu – wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.
11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu.
12:00 – 12:30 – Obiad – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
12:30 – 14:15 – Leżakowanie. Przygotowanie do podwieczorku.
14:15 – 14:30 – Podwieczorek – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.
14:30 – 15:00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne.
15:00 – 17:00 – Zajęcia łączone dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.

Ramowy rozkład dnia – GRUPA III

7:00 – 8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.Praca indywidualna z dziećmi zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi.
8:00 – 8:10 – Zabawa integrująca grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:10 – 8:20 – Ćwiczenia poranne.
8:20 – 8:50 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe z całą grupą lub w zespołach (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową) lub 1 raz w tygodniu język angielski lub religia.
8:50 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania.Kształtowanie nawyków higienicznych.
9:00 – 9:30 – Śniadanie. Kształtowanie nawyków zdrowotnych i kulturalnych.
9:30 – 11:45 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą,
1 x w tygodniu religia lub j. angielski. Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku).
11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych.
12:00 – 12:30 – Obiad. Kształtowanie samoobsługi, nawyków zdrowotnych
i kulturalnych.
12:30 – 12:50 – Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej i muzyki.
12:50 – 13:00 – Zabawa ruchowa lub ze śpiewem.
13:00 – 14:00 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
14:00 – 14:15 – Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych.
14:15 – 14:30 – Podwieczorek. Kształtowanie nawyków zdrowotnych.
14:30 – 16:00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne.
16:00 – 17:00 – Zajęcia łączone w sali gr. II.