Ważne

Szanowni Rodzice

Pragnę Państwa poinformować, że w dniu 25 marca 2020r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z uzasadnieniem. Nowe regulacje prawne nakładają w sposób jednoznaczny na placówki oświatowe tj. szkoły i przedszkola, obowiązek prowadzenie kształcenia na odległość, tzw. nauczania zdalnego.

Nauczyciele pracują zdalnie, realizują podstawę programową i stawiają uczniom oceny. Przesyłają również dzieciom przedszkolnym propozycje różnych zabaw, zajęć dostosowanych do tematyki tygodnia. W terminie od środy 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. realizowanie zadań wyznaczanych przez nauczycieli jest obowiązkowe. Termin ten może ulec zmianie.

Szczegółowe informacje na temat; Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, Szczegółowych warunków weryfikowania wiedzy ucznia, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach jak również Szczegółowych warunków oceniania wynikających ze specyfiki nauczania na odległość zostaną zawarte na stronie internetowej placówki w zakładce „nauczanie zdalne”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *