-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reservedDo kanonizacji pozostało:


   


Ramowy rozkład dnia
Przedszkolu Publicznym w Mesznej obowiązuje - Ramowy rozkład dnia :


Ramowy rozkład dnia - GRUPA I  6.30 - 8.00 - Schodzenie się dzieci z wszystkich grup przedszkolnych (dzieci z gr. III przechodzą do swojej sali o godz. 7:00)

  8.00 - 8.45 - Zabawy dydaktyczne w małych grupach kierowane przez nauczyciela, integrujące grupę (ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawa ruchowa.

  8.45 - 9.00 - Przygotowanie do śniadania - wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.

  9.00 - 9.30 - Śniadanie – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.

  9.30 - 10.15 - Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą lub w małych zespołach., 2x w tygodniu zajęcia j. angielskiego

  10.15 - 11.45 - Spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku). Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia kierowane przez nauczyciela.

  11.45 - 12.00 - Przygotowanie do obiadu - wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.

  12.00 - 12.30 - Obiad – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.

  12.30 - 14.15 - Leżakowanie przygotowanie do podwieczorku.

  14.15 - 14.30 - Podwieczorek – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.

  14.30 - 15.00 - Zabawa ruchowa ze śpiewem. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne.

  15.00 - 16.00 - Zajęcia łączone w sali grupy II.


Ramowy rozkład dnia - GRUPA II  8.00 - 8.45 - Zabawy dydaktyczne w małych grupach kierowane przez nauczyciela, integrujące grupę (ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ćwiczenia poranne.

  8.45 - 9.00 - Przygotowanie do śniadania - wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.

  9.00 - 9.20 - Śniadanie – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.

  9.20 - 11.45 - Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, 2x w tygodniu zajęcia j. angielskiego Spacery, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku). Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia kierowane przez nauczyciela.

  11.45 - 12.00 - Przygotowanie do obiadu - wyrabianie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne i opiekuńcze.

  12.00 - 12.30 - Obiad – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.

  12.30 - 14.15 - Leżakowanie. Przygotowanie do podwieczorku.

  14.15 - 14.30 - Podwieczorek – wyrabianie nawyków kulturalnych i samoobsługowych.

  14.30 - 16.00 - Zabawa ruchowa lub ze śpiewem. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne.
Ramowy rozkład dnia - GRUPA III  7.00 - 8.00 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

  8.00 - 8.20 - Zabawy dowolne integrujące grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

  8.20 - 8.30 - Ćwiczenia poranne.

  8.30 - 9.00 - Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową) / język angielski (2x w tygodniu).

  9.00 - 9.10 - Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie nawyków higienicznych.

  9.10 - 9.30 - Śniadanie. Kształtowanie nawyków zdrowotnych i kulturalnych.

  9.30 - 11.45 - Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, 2x w tygodniu religia. Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne i ruchowe na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku).

  11.45 - 12.00 - Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych.

  12.00 - 12.30 - Obiad. Kształtowanie samoobsługi, nawyków zdrowotnych i kulturalnych.

  12.30 - 12.50 - Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej i muzyki.

  12.50 - 14.00 - Zabawa ruchowa, ze śpiewem. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

  14.00 - 14.15 - Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych.

  14.15 - 14.30 - Podwieczorek. Kształtowanie nawyków zdrowotnych.

  14.30 - 16.00 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne, prace porządkowe.

Katalog Dobrych Stron DI