-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reservedDo kanonizacji pozostało:


   
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola


Lista kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej informuje, że zapisy dzieci do przedszkola i do klasy I na rok szkolny 2016/2017 odbywać się będą od 01 do 31 marca 2016 r w sekretariacie Zespołu w godz. od 07.30 do 15.30.

Zapisy dzieci do przedszkola odbywać się będą zgodnie z "Zasadami rekrutacji dzieci do Przedszkoli Publicznych w Gminie Wilkowice  na rok szkolny 2016/2017" oraz z "Zasadami rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkół Podstawowych w Gminie Wilkowice na rok szkolny 2016/2017" , które umieszczone są na tablicach ogłoszeń znajdujących się w placówce oraz na stronie internetowej.

Dokumenty do zapisu można pobierać w sekretariacie lub ze strony internetowej placówki

Dzieci objęte edukacją przedszkolną w obecnym roku szkolnym, będą kontynuowały edukację na podstawie deklaracji rodziców złożonych od 22 do 29 lutego 2016 r.Wykaz podręczników - rok szkolny 2015/2016

Katalog Dobrych Stron DI