padding: 5mm Strona - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej -->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved


   

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W MIESIĄCU LUTYM 2018

1. Odpłatność za obiady za miesiąc luty 2018 rok rodzice mogą uiszczać zgodnie z wypełnioną „Kartą zgłoszenia dziecka na obiady” w następujący sposób:

1) gotówką na stołówce szkolnej u intendentki, w terminach;
12 II 2018r,13.II 2018r. w godzinach 07:30 – 08:30

2) przelewem na konto bankowe placówki numer;
88 8133 0003 0003 1639 2000 0002
W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza, miesiąc na który są wykupione obiady. Jeśli wpłaty są za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy podać dane dla każdego dziecka z osobna.

2. Rodzice zobowiązani są w pierwszy dzień po feriach tj. 12 II 2018 r. przekazać wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka na obiady” na świetlicę szkolną.

3. Odpłatność w miesiącu lutym 2018 r. należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15 II 2018 r.

4. Informacja o wysokości opłat jest przekazana poprzez dziennik elektroniczny.

5. Brak wpłaty do 15 II 2018 r. rozumiany jest jako rezygnacja z wyżywienia w szkole od następnego miesiąca.

Potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce ---- Info dla rodziców


Uwaga rodzice

Pasożyty u dzieci

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Instrukcja dostępu do Dziennika elektronicznego dla rodziców

Więcej o reformie oświatyKatalog Dobrych Stron DI