-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reservedDo kanonizacji pozostało:


   
SZANOWNI RODZICE
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej informuje, że rodzice dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola w okresie ferii zimowych (tj. od 15 lutego do 28 lutego 2016 r.) powinni złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017 przed feriami. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w odpowiednim terminie określonym w Zasadach Rekrutacji Do Publicznych Przedszkoli Prowadzonych Przez Gminę Wilkowice Na Rok Szkolny 2016/2017 tj. od 22 lutego do 29 lutego 2016 r., to od 1 marca 2016 r. zgodnie z powyższymi zasadami dzieci będą podlegały postępowaniu rekrutacyjnemu.

Deklarację można pobrać u wychowawców grup przedszkolnych, w sekretariacie placówki lub ze strony internetowej placówki


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej informuje, że zapisy dzieci do przedszkola i do klasy I na rok szkolny 2016/2017 odbywać się będą od 01 do 31 marca 2016 r w sekretariacie Zespołu w godz. od 07.30 do 15.30.

Zapisy dzieci do przedszkola odbywać się będą zgodnie z "Zasadami rekrutacji dzieci do Przedszkoli Publicznych w Gminie Wilkowice  na rok szkolny 2016/2017" oraz z "Zasadami rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkół Podstawowych w Gminie Wilkowice na rok szkolny 2016/2017" , które umieszczone są na tablicach ogłoszeń znajdujących się w placówce oraz na stronie internetowej.

Dokumenty do zapisu można pobierać w sekretariacie lub ze strony internetowej placówki

Dzieci objęte edukacją przedszkolną w obecnym roku szkolnym, będą kontynuowały edukację na podstawie deklaracji rodziców złożonych od 22 do 29 lutego 2016 r.Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej we współpracy z naszą placówką, organizuje półkolonie zimowe dla uczniów naszej szkoły, którzy ukończyli 7 lat.


Wykaz podręczników - rok szkolny 2015/2016

Katalog Dobrych Stron DI