padding: 5mm Strona - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej -->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved
   
PRZYJMOWANIE WPŁAT GOTÓWKOWYCH ZA PRZEDSZKOLE ZA MIESIĄC MARZEC 2019 W DNIACH:
11.03.2019 PONIEDZIAŁEK OD 12.30 DO 16.00
15.03.2019 PIĄTEK OD 12.30 DO 16.00


Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej informuje, że zapisy dzieci do przedszkola i do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą od 01 do 22 marca 2019 r. w sekretariacie zespołu szkolno-przedszkolnego w godz. od 07.30 do 15.30.


Zapisy dzieci do przedszkola odbywać się będą zgodnie z „Zasadami rekrutacji do Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2019/2020”, które umieszczone są na tablicach ogłoszeń znajdujących się w placówce oraz na stronie internetowej.

Dokumenty do zapisu można pobierać w sekretariacie lub ze strony internetowej placówki w zakładce -- Info dla rodziców


Dzieci objęte edukacją przedszkolną w obecnym roku szkolnym, będą kontynuowały edukację na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Warunki umowy ubezpieczenia

Projekt "Szkoła kompetencji województwa śląskiego"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wykaz podręczników do katechezy

Instrukcja dostępu do Dziennika elektronicznego dla rodziców


Katalog Dobrych Stron DI